Menu Close

Maxxis M8090 / CREEPY CRAWLER Birs Extreme Off-Road

Maxxis M8090 / CREEPY CRAWLER Birs Extreme Off-Road
– โครงสร้างยางแข็งแกร่ง ความทนทานสูง มีอายุการ
ใช้งานยาวนานพร้อมสมรรถนะสูง
– ลายดอกยางขนาดใหญ่ ให้ความคล่องตัวสูงในการ
ควบคุมเพื่อการแข่งขันปีนไต่บนก้อนหิน


– ลายดอกยางขนาดใหญ่ ออกแบบเฉพาะกับร่องเล็ก ๆ
ช่วยเพิ่มสมรรถะในการขับเคลื่อนบนพื้นทางวิบาก
และหินได้ดี
– ดอกยางขนาดใหญ่บริเวณไหล่ยางช่วยเพิ่มการยึด
เกาะแก้อาการส่ายบนทางลื่น เช่น หิมะและโคลนได้ดี
– ลักษณะดอกยางเป็นแบบี่ให้พื้นที่หน้าสัมผัสมากเพิ่ม
ประสิทธิภาพสูง
– ผ่านมาตรฐาน DOT

Advertising by Google