Menu Close

Maxxis MA-589

Maxxis MA-589
Maxxis MA-589
Maxxis MA-589

Maxxis MA-589
Tyre System
– โครงสร้างผ้าใบ 2 ชั้น ป้องกันการเสียรูปทรงของหน้า
ยาง
– ลายดอกยางในรูปแบบ RIB มีประสิทธิภาพป้องกันการ
เบี่ยงเบนของล้อในขณะขับขี่ และช่วยลดการสึกหรอ
– หน้ายางใช้วัสดุพิเศษช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยม
– โครงสร้างออกแบบและพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ ทำให้
โดดเด่นในด้านความแข็งแกร่งในขณะบรรทุก

Advertising by Google