Menu Close

Maxxis MA-707

Maxxis MA-707 All-Season Highway
– ดอกยางออกแบบพิเศษให้มีขนาดต่างกันเสียงรบกวน
ต่ำในขณะขับขี่เพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนได้
ดีเยี่ยม
– ดอกยางออกแบบให้มีรูปทรงที่แข็งแกร่ง ช่วยในการ
ยึดเกาะถนนในขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง บนสภาพ
ถนนเปียก


– ใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการวิเคราะห์แรงกดของ
หน้ายางกับพื้นถนนเพื่อยึดอายุการใช้งาน
– หน้ายางและแก้มยาง ออกแบบประสานเข้ากันอย่าง
ลงตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าโค้ง ให้ความ
รู้สึกนุ่มนวลในการขับขี่ และปลอดภัยทุกการใช้งาน

Advertising by Google