Menu Close

Maxxis MA-V1 High Performance Radial

Maxxis MA-V1

Maxxis MA-V1
Maxxis MA-V1

MA-V1
High Performance Radial
– เข็มขัดรัดหน้ายาง 2 ชั้นแข็งแกร่ง ช่วยยืดอายุการใช้
งานให้ยาวนานขึ้น
– ชั้นไนล่อนปกป้องเข็มขัดรัดหน้ายางแบบไร้รอยต่อ
เพิ่มความทนทานแข็งแรง
– สันกลางหน้ายางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าโค้ง
การบังคับควบคุมและเพิ่มอัตราเร่ง
– หน้ายางออกแบบพิเศษ ช่ววยเพิ่มสมรรถนะในการ
ขับเคลื่อน

Advertising by Google