Menu Close

Maxxis MA-Z4S/Victra Z4S All-season Ultra hight Perfomance Radial

Maxxis MA-Z4S Victra Z4S

Maxxis MA-Z4S Victra Z4S
Maxxis MA-Z4S Victra Z4S

Maxxis MA-Z4S/Victra Z4S
All-season Ultra hight Perfomance Radial
– แนวดอกของหน้ายาง (Center Rib) ที่แข็งแรง ช่วย
ให้มีความเสถียรขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง
– ร่องยางแบบ V.Shape ช่วยในการควบคุมในขณะขับขี่
ทั้งพื้นถนนแห้งและเปียก
– ร่องยางขนาดเล็กจำนวนมากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การยึดเกาะถนน
– 4 ร่องยางตลอดแนวหน้ายาง ช่วยในการรีดน้ำและยึด
เกาะถนนดีเยี่ยม
– ดอกยาง 5 ขนาด และร่องยางแบบ 2 in 1 ช่วยลด
เสียงรบกวนและให้ความสะดวกสบายในการขับขี่

Advertising by Google