Menu Close

Maxxis UM-958

Maxxis UM-958
– ร่องดอกยางออกแบบให้มีความลึกเป็นพิเศษ
และลายดอกยางที่กว้าง 4 แนว
– เนื้อยางประสิทธิภาพสูง
– ไหล่ยางมีลักษณะโดดเด่นเป็นพิเศษ
– ใช้ได้ดีในทุกตำแหน่งเพลาขับ และในทุกสภาพถนน

Advertising by Google