Menu Close

MA-579 PROFESSIONAL

Maxxis MA-579 Pic1

MA-579 PROFESSIONAL

Tyre System
– โครงสร้างเข็มขัดรัดหน้ายาง 2 ชั้น เพิ่มความแข็งแรง
ป้องกันการยืดขยายตัวของยาง ป้องกันการฉีกขาด
จากของมีคมบนถนนบาดตำ
– ชั้นไนล่อนปกป้องเข็มขัดรัดหน้ายางแบบไร้รอยต่อ
เพิ่มความแข็งแรง และการคงรูปของหน้ายาง ทำให้
หน้ายางสัมผัสพื้นถนนเต็มหน้ายาง
– ออกแบบดอกยางในแนวทะแยง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การทรงตัวและลดเสียงรบกวนขณะขับขี่ พร้อมร่อง
ฉีดน้ำด้านข้าง ลดอาการเหินน้ำ ขณะวิ่งบนทางเปียก
– แถบป้องกันบริเวณขอบยางเพิ่มโครงยางชั้นในทำให้
แข็งแรงปลอดภัย
– เส้นลดรัดขอบยางด้านในมีความแข็งแรงสูง มีความ
นุ่มนวลขณะขับขี่

MA-579 PROFESSIONAL
MA-579 PROFESSIONAL

Maxxis MA-579 Pic2
Maxxis MA-579 Pic2
Maxxis MA-579 Pic3
Maxxis MA-579 Pic3