Menu Close

Maxxis UE-168N

Maxxis UE-168N

Maxxis UE-168N
Extra Steel
– โครงสร้างผ้าใบ 2 ชั้น ป้องกันการโค้งงอเสียรูปทรง
ของหน้ายาง
– ลายดอกยางในรูปแบบ RIB เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการเบี่ยงเบนของล้อยาง และช่วยลดการสึกหรอ
ของหน้ายาง
– โครงสร้างหน้ายางใช้วัสดุพิเศษช่วยให้ยึดเกาะถนน
ดีเยี่ยมในขณะขับขี่
– ให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลในการขับขี่ ปลอดภัยในการใช้งาน

Maxxis UE-168N
Maxxis UE-168N

Advertising by Google