Menu Close

Maxxis AT-700/BRAVO A/T All-Terrain

Maxxis AT-700/BRAVO A/T All-Terrain
– หน้ายางออกแบบพิเศษ ให้ความคล่องตัวสูง ช่วยเพิ่ม
สมรรถนะในการขับเคลื่อนในทุกสภาพถนน
– ร่องดอกยาง ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการบังคับทิศทาง
ได้อย่างดีเยี่ยมบนฟถนนเปียกขับขี่นุ่มนวล เสียง
รบกวนต่ำ เหมาะสำหรับรถยนต์นั่งเอนกประสงค์

– โครงสร้างยางแบบเข็มขัดรัดหน้ายางไร้รอยต่อ 2 ชั้น
เพิ่มความแข็งแรงป้องกันการยืดขยายตัวของยาง
ขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง ทนทานและช่วยลดการสั่น
สะเทือนของยาง
– ลายร่องดอกยางช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของหน้ายาง
เหมาะสำหรับทุกสภาพถนนและทุกสภาพอากาศ

Advertising by Google