Menu Close

MT-753/BRAVO SERIES RADIAL MUD TERRAIN

MT-753/BRAVO SERIES RADIAL MUD TERRAIN
– โครงสร้างยางเรเดียลผ้าใบ 2 ชั้น ช่วยยืดอายุการใช้
งาน และช่วยรักษาสภาพของดอกยางให้นานขึ้น
– เข็มขัดรัดหน้ายางแบบไร้รอยต่อ เพิ่มความแข็งแรง
และการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
– ดอกยางออกใบบให้ช่วยในการยึดเกาะทุกสภาพถนน
ได้ดีเยี่ยม
– ไหล่ยางเปิดกว้างเป็นพิเศษ ช่วยในการรีดน้ำและ
โคลนได้ดีเยี่ยม
– ให้การขับเคลื่อนที่ดีเยี่ยมบนทางโคลน ทางหิน และ
ทางที่มีสภาพทุรกันดารและขรุขระ

Advertising by Google