Menu Close

Maxxis M8060 / TREPADOR Extreme Off-Road

Maxxis M8060 / TREPADOR Extreme Off-Road
– ดอกยางดีไซน์แบบทิศทางเดียว ให้การควบคุมที่ดี
เยี่ยมทั้งถนนเปียกและแห้ง
– ร่องยางขนาดเล็กทรงโค้ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ยึดเกาะบนทางลื่นช่วยให้ระยะเบรคสิ้นลงและช่วย
เพิ่มสมรรถนะในการขับเคลื่อน


– ออกแบบลายดอกยางรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความมั่นใจ
ในการยึดเกาะที่แนบแน่นเพื่อการบังคับควบคุมทีดี
– ดอกยางแบบไล่ระดับบริเวณไหล่ยางเพื่อการควบคุม
ที่ดีในการผ่านอุปสรรคบนสภาพทางออฟโรดและ
พื้นหินแข็ง
– โครงสร้างเข็มขดรัดหน้ายางไนล่อนเสริมแรงแก้
ปัญหายางระเบิดและรักษาสภาพของดอกยางให้
ยาวนานขึ้น

Advertising by Google