Menu Close

Maxxis MT-764/BIGHORN Radial Mud Terrain

Maxxis MT-764/BIGHORN Radial Mud Terrain
– ออกแบบพิเศษช่วยให้มีประสิทธิภาพในการควบคุม
ดีเยี่ยมทั้งในทางโคลนหรือทางหินขรุขระ
– การออกแบบผิวดอกยางคู่ทำให้ง่ายต่อการบังคับ
ทิศทาง


– แถบนูนในร่องไหล่ย่างออกแบบพิเศษช่วยสลัดโคลน
และทำความสะอาดในตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ควบคุมขณะขับขี่ในทางออฟโรด
– ออแบบให้มีรูใส่สตั๊ด สำหรับวิ่งบนทางหิมะ
-เพิ่มพื่นผิวสัมผัสกับพื้นหิน รากไม้ เพื่อการควบคุมทีดี
เยี่ยม
– ไหล่างออกแบบให้เป็นรูปตัว G เพื่อป้องกันแก้มยาง
เสียหาย เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมในสภาพ
โคลน
– ปุ่มรูปสามเหลี่ยมบริเวณแก้มยางที่แข็งแกร่ง ช่วยทำ
ให้ควบคุมรถได้ดีเยี่ยมในสภาพถนนดินโคลน

Advertising by Google